{                 "94": {                     "Wszystkie": 3926                 },                 "675": {                     "Wszystkie": 3926                       },                 "813": {                     "Wszystkie": 4108                       }        }